top of page

Finsk Masseovn 

Masseovnen har en lang historie, denne ovenen er udviklet gjennom Jysk Ovnsætterlaug i Danmark. Hvor jeg også er utlært. Siden 1992 har denne ovnen vært under utvikler men tradisjonen er mye eldre og kom til Danmark med en finsk ovnsmurer. Ovnen er brukt til primær opvarming av hus, men kan også bygges med bageovn og vannoopvarming. Lav teknologi, som er veldig foredlet. 

Der fyres en gang i døgnet 10-12kg ved, og steinmassen lagre og stråler jevnt tilbake varmen det neste døgnet. Visnings ovn finnes nå i Luster, Sogn. 

Nå håper jeg at denne ovnstype kan blive hjertet i ennå flere norske hjem. 
 


Mer info kommer.......

 

Sperlebakken_masseovn (5 of 13).jpg

Denne ovnen er ca. 3 ton og krever solit fundament. Kjernen er murt i ildfaste stein og utsiden er mur i teglen pusset med leire. Her også byggd med bakeovn, ryøk-/varmebenk og vannopvarming.  

Se videosamling, med forklaring og timelaps av flere ovner, 

Alle videoer

Alle videoer

Alle videoer
Søg video...
NR.2 - Timelaps - Finsk masseovn [DK]

NR.2 - Timelaps - Finsk masseovn [DK]

00:50
Afspil video
NR.3 - Timelaps - Finsk masseovn [NO]

NR.3 - Timelaps - Finsk masseovn [NO]

01:00
Afspil video
NR.1 - Timelaps - Finsk masseovn [DK]

NR.1 - Timelaps - Finsk masseovn [DK]

01:00
Afspil video

Johannes er ovnsmurer og stor inspiration, her forteller han litt om hvorfor han driver med akkurat dette. Film fra MODERN HANDS

bottom of page